Moskee el-Fath,
Islamitisch Cultureel Centrum Lansingerland

Zaalverhuur

Gebed / Onderwijs / Ontmoeting

Islamitisch Cultureel Centrum Lansingerland is naast een gebedshuis ook een plek waar islamitisch onderwijs wordt verzorgd voor kinderen en volwassen. Ook fungeert deze moskee als ontmoetingsplaats voor jong en oud.

EEN RONDLEIDING AANVRAGEN

Tijdens de rondleiding krijgt u informatie over de moskee als gebouw, haar geschiedenis en haar functie.  U krijgt als bezoeker natuurlijk alle vrijheid en gelegenheid om vragen te stellen. Wij adviseren onze bezoekers om zich te houden aan kledingvoorschriften en van tevoren enige kennis op te doen over de islam om gerichte vragen te kunnen stellen. Aan de rondleidingen zijn geen kosten verbonden

WAT IS ISLAM?

De Islam, de godsdienst van meer dan 1,2 miljard mensen ter wereld, biedt de mensheid een totaalvisie op het doel waarvoor we werden geschapen, op de zin van ons bestaan, op onze uiteindelijke bestemming en op onze plaats onder de schepselen. Het is een levenswijze die volledig conform is met de natuur, de rede, de logica en de wetenschap. Het Arabische woord ‘Islam’ betekent vrijwillige overgave aan de wil van Allah en gehoorzaamheid aan Zijn geboden. ‘Allah’ is het Arabische woord dat de moslims gebruiken voor God. Iemand die uit vrije wil en bewust de islamitische levenswijze aanneemt en ze oprecht in de praktijk toepast, wordt ‘moslim’ genoemd.

Wij zijn op zoek naar broeders en zusters  die de moskee zullen dragen. Deze dragers krijgen een speciale band met onze moskee. Deze dragers zijn naast onze leden de ruggengraat van de moskee.

Het geld dat geïncasseerd wordt zal initieel gebruikt worden voor een lift, hek en een luchtbehandelingssysteem van de moskee, daarna voor de vaste lasten en ook voor allerlei dawah activiteiten