Moskee el-Fath,
Islamitisch Cultureel Centrum Lansingerland

Shart / Contributie

Geliefde broeders en zuster, Salam alaikoum wa ra7matou Llahi wa barakatouh,

Moskee el-Fath krijgt geen enkele subsidie van de overheid. De moskee is volledig afhankelijk van uw contributie, giften en donaties.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid vanwege de aangescherpte overheidsmaatregelen door het Coronavirus (o.a. het sluiten van moskeeën) is op dit moment daarom groter dan ooit.

Elke moslim in het algemeen, en het bijzonder zij die woonachtig zijn in Lansingerland en omstreken en een inkomen genieten willen wij daarom de gelegenheid geven in zichzelf te investeren en vriendelijk vragen een bijdrage te leveren. Tegelijkertijd willen wij duidelijk communiceren dat de nood hoog is.

Toon uw dankbaarheid aan Allah door het geld waarmee Hij jou heeft begunstigd uit te geven voor een van Zijn huizen.

Jouw rijkdom zal niet afnemen door een bijdrage aan de moskee te geven. Het zorgt juist voor een toename en het behoud ervan, zoals onze geliefde profeet vrede zij met hem heeft gezegd: “Geld (eigendom) neemt nooit af door (het geven) van sadaqa.” (Overgeleverd door Moeslim).

U kunt uw bijdrage, gift of contributie overmaken naar

NL44 RABO 0148818021
t.n.v Moskeevereniging el-Fath

Gelieve in de omschrijving van de betaling te melden voor welk doel deze overmaking dient (contributie, donatie, gift)

Jazakoumou Llahou khayran voor uw financiële bijdrage! Moge Allah jullie rijkelijk belonen!

STEUN DE MOSKEE

Wij zijn op zoek naar 500 personen die de moskee zullen dragen. Deze dragers krijgen een speciale band met onze moskee. Deze dragers zijn naast onze leden de ruggengraat van de moskee.

Het geld dat geïncasseerd wordt zal initieel gebruikt worden voor een lift, hek en een luchtbehandelingssysteem van de moskee, daarna voor de vaste lasten en ook voor allerlei dawah activiteiten

Amount