Islam

Introductie in de islam

Basiselemenenten van de islam

De Islam

De Islam is met 1.6 miljard moslims het op één na grootste geloof van de wereld! En ook is de Islam het snelst groeiende geloof ter wereld! Maar wat is Islam en waarin geloven moslims eigenlijk? In dit artikel kun je meer lezen over de islam, wanneer iemand zich moslim mag noemen en waarin een moslim dan gelooft

Wat is Islam ?

Om de Islam te begrijpen is het van belang te weten wat het betekent. Islam is Arabisch en het betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God: die als enige het recht heeft aanbeden te worden.Iemand die zich dus overgeeft aan de wil van de enige God wordt een moslim genoemd. Het woord ‘Moslim’ betekent ‘gehoorzaam aan God’ , maar het betekent ook ‘vredelievend’.De Islam is niet genoemd naar een persoon zoals het geval is met het Christendom dat genoemd is naar Jezus Christus, of Boedisme dat genoemd is naar Gotama Buddha of Confucianisme dat genoemd is naar Cunfucius of Marxisme dat genoemd is naar Karl Marx. Noch is het genoemd naar een bepaalde stam zoals het Judaïsme genoemd is naar de stam van Judah en Hindoeïsme genoemd is naar de Hindoes. De Islam is namelijk niet door de mens verzonnen maar is door Allah zelf als naam voor Zijn religie gekozen. Allah heeft het duidelijk vernoemd in Zijn laatste openbaring aan de mens. In het laatste geschrift van de Goddelijke openbaring, de Koran, verklaart Allah:

“Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen”. (Koran Surah 5: vers 3)

De Vijf zuilen van de Islam

Het geloof in de Islam steunt op vijf pilaren. Deze pilaren zijn als de fundering van een huis; wanneer je een van de funderingen weghaalt dan stort het huis in.
Bij het volgen van de juiste weg in de Islam en om te kunnen zeggen: ‘ik ben moslim’, is het dus noodzakelijk dat je in je geloof, naast het geloven in de 6 basiselementen, ook voldoet aan alle vijf de pilaren van de islam. Hieronder vind je de vijf pilaren:1. Sahada (Geloofsgetuigenis)
2. Salaat (Gebed)
3. Zakaat (Armenbelasting)
4. Sawm (Vasten)
5. Hadj (Bedevaart)

1. Sahada

Het Geloof begint met de Sahada oftewel de getuigenis:“Ashadou an La-ilaha Illallah wa ashadou ana Muhammadan Rasoulallah”Door dit te zeggen getuig je dat Er geen God is dan Allah en Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam zijn dienaar en profeet is.

Alleen het uitspreken met de mond van deze getuigenis heeft geen waarde. Dit houdt in dat men de getuigenis niet accepteert door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart in gelooft dat Allah een is en dat Hij geen deelgenoten kent. Hiernaast dient men er met zijn hart in te geloven dat Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam zijn profeet is.

Voordat men de Sahada kan uitspreken moet men eerst geloven in de 6 basiselementen

2. Salaat

Het gebed wordt vijf keer per dag verricht. Voor zonsopgang, het midden van de dag, de namiddag, de avond en ’s nachts. Volgens overleveringen krijgt hij die zijn gebeden in een moskee in groepsverband verricht, 27 keer de beloning van een gebed dat hij alleen uitvoert. Met een schoon lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerp je je aan je Heer met toewijding, in herinnering, dank en vragend voor vergiffenis.Er worden verzen uit de Koran gereciteerd met bepaalde fysieke bewegingen om je lichaam en geest te zuiveren en om zo gedurende de dag in direct contact te komen met je Schepper, Ontwikkelaar en Ondersteuner.Het gebed maakt je rechtvaardig, in en om je heen. Behalve de vijf tijden van de verplichte gebeden die over de dag en nacht verspreid zijn, zijn er de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse vrijdaggebeden en de dagelijkse vrijwillige gebeden voor alle volwassen mannen en vrouwen. Al deze gebeden bestaan uit een verplicht deel en een deel naar keuze waarvan je de onderdelen met wat inzet gemakkelijk kunt leren en uitvoeren. Dit is je eeuwige bereidheid tot vrijwillige onderwerping aan Allah’s bevelen voor eigen bestwil zonder enige bemiddeling: Je hebt geen priester of monnik nodig om je gebeden te verrichten daar je in direct nauw contact met Allah bent.

3. Zakaat

De derde verplichte zuil is de armenbelasting (zakaat) en heeft invloed op het economisch welzijn en spirituele opleving van de mens. Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens de behoeftige, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de koran. Dit wordt betaald uit 2,5% over de nettospaargelden met een limiet voor contanten, juwelen, voorraden enzovoorts, gedurende het jaar waarvan de afrekening plaatsvindt in de maand Ramadan.De zakaat zuivert je vermogen en helpt het vestigen van economisch evenwicht en sociale veiligheid. Moslimstaten zijn verplicht de zakaat te verzamelen en te verdelen, maar elders is het de plicht van de moslims zelf om deze zakaat gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de zakaatgerechtigden.Behalve deze verplichte betaling moedigt Allah jou aan de behoeftige en de armen, uit Zijn vrijgevigheid die aan jou verleend is, te geven. Dergelijke liefdadigheid verdient volgens de koran de beloning van 700 maal of meer.

4. Sawm

In de Heilige maand Ramadan is het vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang verplicht voor alle mannelijke en vrouwelijke moslims. In deze maand onthoud je jezelf van eten, drinken en seks en vermijdt je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de koran en goede daden. Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest.Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd het eerste vers van de heilige koran geopenbaard via de profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam.In de koran zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten :
Zieken, de reiziger of vrouwen met menstruatie, zwangerschap of borstvoeding gevende vrouwen hoeven niet te vasten. Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor je spirituele opleving, koesteren van een broederschapband voor alle mensen en moslims en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor Zijn genoegen en bescherming.

Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de gehele wereld ‘Id-ul-Fitr’ (Suikerfeest) met gebeden en feestelijkheden.

5. Hadj

Het is de plicht van iedere moslim die volwassen is en bij zijn volle verstand is en een gezond en krachtig lichaam heeft, eenmaal in zijn leven in de bedevaartstijd (de twaalfde maand van de islamitische kalender) naar de Ka’bah en de gezegende plaatsen eromheen op bedevaart te gaan.De bedevaart is voor de moslims een middel om zichzelf openbaring tot Allah te richten om vergiffenis te vragen voor al zijn zonden door Allah plechtig te beloven om in zijn verdere leven nooit meer slechte daden te doen. Een bezoek aan de heilige plaatsen versterkt de morele en religieuze gevoelens bij de mens. Sociaal gezien lijkt de bedevaart op een internationale congres waar allerlei mensen van verschillende nationaliteiten, kleuren en rassen bijeen komen.De gebedsuitoefeningen in de Islam hebben tot doel de mens tot een volmaakte wezen te ontwikkelen en tevens rust en orde te scheppen in de maatschappij.

"Haast u naar het gebed"

Een moslim is verplicht 5 keer per dag te bidden, maar dit hoeft niet altijd in een moskee (Arabisch: “Masjid”) behalve op vrijdagmiddag. Door het bidden wordt een moslim constant herinnerd aan Allah en bedankt hij Hem voor zijn daden en zegeningen. Maar bidden leert een moslim ook geestelijke en lichamelijke reinheid.

Er zijn 5 dagelijkse gebeden. De tijden hiervoor staan niet vast maar zijn afhankelijk van de stand van de zon. De dagdelen wanneer de gebeden moeten worden uitgevoerd blijven wel hetzelfde. Omdat sommige gebeden voor een bepaalde stand van de zon moeten worden verricht (zonsopkomst, -ondergang), verschillen de tijden per werelddeel en soms ook per land. Zo komt in bijvoorbeeld Indonesië (het grootste moslimland ter wereld) de zon soms al om 6 uur op, en moet hiervoor het eerste gebed zijn verricht.

De namen van de 5 gebeden en de bijbehorende tijden zijn als volgt:

 • Voor zonsopkomst.
 • Tussen begin middag en namiddag
 • Tussen de namiddag en zonsondergang
 • Tussen zonsondergang en duisternis
 • Na inval duisternis

De Wassing 'Wudu'

Voordat een moslim gaat bidden moet hij/zij zich ritueel reinigen, dit heet de ‘wudu’. Er zijn twee soorten reinigingen: de kleine en de grote reiniging. Een kleine reiniging moet men uitvoeren nadat hij/zij bijvoorbeeld naar het toilet is geweest. Een grote wassing is nodig na bijvoorbeeld het hebben van geslachtsgemeenschap of na contact met bloed.

Het reinigen kan beginnen na het uitspreken van het voornemen de reiniging te verrichten en bestaat uit 8 stappen:

 • Drie keer de handen wassen
 • Drie keer de mond spoelen
 • Drie keer de neus schoonmaken
 • Drie keer het hele gezicht wassen
 • Drie keer de onderarmen wassen, men begint met de rechter
 • Het hoofd tot de nek met de handen vegen
 • Één keer de oren wassen
 • Drie keer het hele gezicht wassen

Dan kan men vervolgens bidden. Het gebed moet altijd in de richting van Mekka worden gehouden. Deze richting wordt de Qibla genoemd. De richting naar Mekka hangt af van de plaats van het gebed. Moslims bidden dus niet altijd richting het oosten. Dat is wel het geval in Nederland.