Onderwijs

Islam & Arabische Les

Onze kinderen kunnen nooit vroeg genoeg beginnen te leren over de Islam en de Arabische taal. Al jaren faciliteert onze madrassa hierin.

In onze madrassa stromen de kinderen de beginnersklas in en leren ze spelenderwijs het alfabet en woordjes en maken ze kennis met de Arabische taal en beginselen van het geloof. De beginnersklas is voor 6-jarigen en ouder(afhankelijk van het niveau). Uw kind is welkom als het bij aanvang van het schooljaar(September) 6 jaar is of ouder.

Na de kleuterklas stroomt men door naar de klassen 1 t/m 3. Na het afronden van deze leerjaren dan zijn de volgende zaken geleerd:

  • Arabische taal; lezen, schrijven en grammatica
  • Koran memorisatie t/m 2 hisb
  • Basisprincipes van de islam

Koran Memorisatie

Bij deze cursus worden onze kinderen de Koran en de tajweed regels geleerd.
Dit is voor zowel jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen. Een vereiste is dat het kind de Arabische taal kan lezen en schrijven.

Het leren van de Koran kan alleen slagen als de ouders/verantwoordelijken het kind aanmoedigen en steunen. Betrokkenheid is dus essentieel.

Lestijden Masjid El Fath

Groep K1

Lokaal 4

Docente : Hafidha

Groep K2

Lokaal 4

Docent: Hafidha

Groep K3

Lokaal 2

Docent: AbdelNour

Groep K4

Lokaal 5 (Ontmoetingsruimte)

Docent: AbdelAziz

Groep K5

Lokaal Imam

Docent: Imam Said

Group K1

Meest gestelde vragen

Zodra u uw kinderen of u zelf heeft aangemeld via de website zal het Onderwijs Commissie contact met u opnemen via mail dat de aanmelding goed en wel in ontvangen. De Onderwijs Commissie zal kijken of er plek is om u kind(eren) te  kunnen plaatsen. 

Mocht er geen plek zijn dan zal het Onderwijs Commissie u kind(eren) op een wachtlijst zetten totdat er plek vrijkomt. In beide gevallen zal het Onderwijs commissie hierover informeren en samen met u de inschrijving verder afhandelen.

Onder deze link: vind u het lesrooster per klas en welke leraar/lerares les geeft per klas.

Onder deze link: vind u een lijst met het lesgeld per klas.

U kunt de Onderwijs Commissie bereiken via mail: onderwijs@moskeelansingerland.nl  OF via het telefoonnummer (whatsapp) ……

Omdat uw kinderen gebruik maken van allerlei faciliteiten binnen de masjied, betaald u hiervoor 15 euro extra contributie per maand. 

U kunt u kind afmelden door te appen naar het Onderwijs Commissie telefoonnummer:

Indien uw kind te vaak afwezig is,  zal de Onderwijs Commissie de ouders contacteren en vragen of hiervoor een geldige reden is.   Indien u kind onnodig te vaak afwezig is zal de Onderwijs Commissie beslissen om u kind uit te schrijven om plek te maken voor de kinderen die op de wachtlijst staan.

De leerling dient altijd zijn lesboeken/werkboeken, een schrift en schrijfmateriaal meenemen.  En eventueel een (gezond) tussendoortje voor de pauze.

Ja, huiswerk wordt vermeld in het werkboek/schrift van de leerlingen.

Leerlingen worden maandelijks getoetst.  De leraar/lerares houdt dit bij op  een Cijferlijst. 

2 keer per schooljaar in Jan en Juni krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. 

Ja, de kinderen hebben 10 minuten pauze in het leslokaal. 

Nee, liefst einde schooljaar tenzij er sprake is van overmacht (geldige reden).