Moskee el-Fath,
Islamitisch Cultureel Centrum Lansingerland

Over Ons

Moskee El-Fath is een moskeevereniging met leden die contributie betalen en donateurs die giften geven aan de vereniging. Tot juli 2014 was deze moskee georganiseerd als een stichting (Stichting Moslim). Hieronder vindt u informatie over onze vereniging, de doelen, onze activiteiten, het bestuur, financiën en de historie van Moskee el-Fath.

Historie

nov
1983

De Stichting Moslim werd medio 1983 opgericht door een aantal bewoners van Marokkaanse afkomst wonend in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk en omgeving.

Oct
1987

Na eerst enkele jaren een onderkomen gevonden te hebben in een oud pand achter de toenmalige bibliotheek aan de Nieuwstraat 

Aug
1995

verhuisde de stichting naar de locatie aan de Gemeentewerf die sinds 1995 werd gebruikt als moskee en ontmoetingsruimte.

Tot
2013

Vanaf de oprichting heeft de stichting lessen in Koran, Arabische taal en letterkunde aangeboden, vijfmaal per dag worden er gebedssamenkomsten gehouden in de gebedsruimte en uiteraard is er iedere vrijdag het (verplichte) middaggebed. De locatie aan de gemeentewerf voldeed al enkele jaren niet meer, er was onvoldoende ruimte om de (zeer sterk) gegroeide gemeenschap te kunnen faciliteren. Ook was er steeds meer behoefte aan een moskee ( islamitisch centrum) dat veel meer moet zijn dan een gebedsruimte. Ruimte voor lessen, activiteiten, bijeenkomsten e.d. was er onvoldoende.

Sep
2014

Daarom waren wij bezig met de nieuwbouw van een nieuw islamitisch cultureel centrum, hiertoe is de stichting medio 2014 omgevormd in een moskeevereniging met leden: Moskeevereniging el-Fath. De vereniging heeft een stuk grond gekocht aan de Zijde waar een nieuw, modern gebouw is gerealiseerd, dat fungeert als een Islamitische Cultureel Centrum met een gebedsruimte, maar daarnaast ook leslokalen, een bibliotheek en ontmoetingsruimte voor jongeren, vrouwen en mannen.

Feb
2018

Op vrijdag 16 februari werd de nieuwe el-Fath Moskee in Lansingerland feestelijk geopend!

Doelstellingen

  • Het bevorderen van het algemene welzijn van alle moslims in Lansingerland en omgeving;
  • Het uitdragen van de islam volgens de geloofsleer (‘Aqieda) van de Soennitische Islam (Ahl-As-Soenna-wal-Djama’ah) en de religieuze jurisprudentie (Fiqh) van de Malikitische school (maddhab).
  • Het geven van educatie en voorlichting over de islam aan moslims en niet-moslims (da’wah);
  • Het vertegenwoordigen van de moslimgemeenschap;
  • Het creëren van wederzijds begrip tussen verschillende geloofsovertuigingen en culturen;
  • Het oprichten en in stand houden van een islamitisch gebedshuis (moskee).

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het bieden van spirituele, maatschappelijke en religieuze begeleiding door middel van gebedsdiensten, onderwijs, lezingen en (ontmoetings) activiteiten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kinderen, jongeren, ouderen en vrouwen.

Het bestuur

Het bestuur van onze vereniging wordt door de leden vastgesteld. Elke vier jaar vinden er verkiezingen plaats. Zittende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen. Onze vereniging kent momenteel 6 bestuursleden.

Voorzitter

Dhr. A. Serbout

Penninigmeester

Dhr. A. Aarouss

2e Penningmeester

Dhr. A. Ouled Said

Secretaris

Dhr. B. Miskukuh

Algemeen bestuurslid

Dhr. H. Ait Ben Ali

Algemeen bestuurslid

Dhr. N. El-Amiri

Bovenstaande functies zijn onbezoldigd. Statutair is vastgesteld geen vergoeding te betalen aan één van de bestuursleden. 

Contact: info@moskeelansingerland.nl

Commissies

Het bestuur heeft een aantal commissies aangesteld die onder verantwoordelijkheid van het bestuur bepaalde taken vervullen om zo efficiënt mogelijk tot de gewenste eindresultaten te komen.

Jongerencommissie

Een speciale commissie houdt zich bezig met activiteiten die speciaal voor jongeren worden georganiseerd, zoals sport/ spel/excursies, begeleiding bij educatieve en sociaal-maatschappelijke vraagstukken (gedrag, denken en houding) en etc.

Vrouwencommissie

Deze commissie houdt zich bezig met activiteiten die speciaal voor meiden/vrouwen worden georganiseerd. De volgende activiteiten worden momenteel georganiseerd: educatie, lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten, opvoed cursussen, moeder en dochter bijeenkomsten en etc.

Onderwijscommissie

Deze commissie organiseert het onderwijs in de moskee, het leren lezen, schrijven en begrijpen van de Arabische taal.

Onderhoud en beheer commissie

Het meeste wat betrekking heeft op onderhoud van de huidige moskee wordt door leden van onze vereniging verzorgd.

De totstandkoming van het jaarplan en/of activiteiten van deze commissies wordt in samenwerking met het bestuur gerealiseerd.eindresultaten te komen.

Activiteiten

Activiteiten die worden ondernomen om de genoemde doelen te behalen zijn o.a.

Het nastreven van bovenstaande doelen zal gebeuren binnen de kaders van Islamitische beginselen, normen en waarden. De moskeevereniging el-Fath heeft als grondslag de Soennitische Islam (Ahl-As-Soenna-wal-Djama’ah) en de religieuze jurisprudentie (Fiqh) van de Malikitische wetschool (maddhab). 

Alle bovenstaande doelstellingen zullen worden nagestreefd in samenwerking met andere (Marokkaanse) moskeeën en andere  (islamitische) maatschappelijke organisaties.

.