Moskee el-Fath,
Islamitisch Cultureel Centrum Lansingerland

Gebed / Onderwijs / Ontmoeting

Islamitisch Cultureel Centrum Lansingerland is naast een gebedshuis ook een plek waar islamitisch onderwijs wordt verzorgd voor kinderen en volwassen. Ook fungeert deze moskee als ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Ramadan lezing 2020

GEBEDSTIJDEN 2020​

Hier vind u de gebedstijden voor de omgeving van Lansingerland

EEN RONDLEIDING
AANVRAGEN

De moskee verzorgt rondleidingen voor o.a. scholen, kerken en instanties.
Tijdens de rondleiding krijgt u informatie over de moskee als gebouw, haar geschiedenis en haar functie.
Binnen de moskee krijgt u uitleg over onder meer de gebedsruimte, de mihraab (plaats van gebedsvoorgang) en de minbar (preekstoel). De begeleider vertelt u ook over de islam. U krijgt als bezoeker natuurlijk alle vrijheid en gelegenheid om vragen te stellen.
Wij adviseren onze bezoekers om zich te houden aan kledingvoorschriften en van tevoren enige kennis op te doen over de islam om gerichte vragen te kunnen stellen. Aan de rondleidingen zijn geen kosten verbonden.

WAT IS ISLAM?

De Islam, de godsdienst van meer dan 1,2 miljard mensen ter wereld, biedt de mensheid een totaalvisie op het doel waarvoor we werden geschapen, op de zin van ons bestaan, op onze uiteindelijke bestemming en op onze plaats onder de schepselen. Het is een levenswijze die volledig conform is met de natuur, de rede, de logica en de wetenschap. Het Arabische woord ‘Islam’ betekent vrijwillige overgave aan de wil van Allah en gehoorzaamheid aan Zijn geboden. ‘Allah’ is het Arabische woord dat de moslims gebruiken voor God. Iemand die uit vrije wil en bewust de islamitische levenswijze aanneemt en ze oprecht in de praktijk toepast, wordt ‘moslim’ genoemd.

500 DRAGERS

STEUN DE MOSKEE

Wij zijn op zoek naar 500 personen die de moskee zullen dragen. Deze dragers krijgen een speciale band met onze moskee. Deze dragers zijn naast onze leden de ruggengraat van de moskee.

Het geld dat geïncasseerd wordt zal initieel gebruikt worden voor een lift, hek en een luchtbehandelingssysteem van de moskee, daarna voor de vaste lasten en ook voor allerlei dawah activiteiten

DONEREN

Name*

Amount €*Contact

Phone:
Email: info@moskeelansingerland.nl
Adres: De Zijde 7, 2662 EB Bergschenhoek