Barakallahu Fiekoem voor uw Donatie

Door u bijdrage kunnen wij blijven doen wat wij doen!

Moge Allah uw Sadaqa accepteren en de beloning schenken in het hiernamaals, Allahoema Amen!

Wa salaam, vredige groet,

Moskee Al-Fath