Lezingen

Op deze pagina zullen wij aankondigingen plaatsen over welke islamitische lezingen er plaats gaan vinden. Wij raden u dan ook aan om deze pagina goed in de gaten te houden, zodat u geen enkele interessante lezing hoeft te missen.

Daarnaast willen wij u graag informeren dat de lezingen die gehouden zijn opgenomen worden en op deze pagina gedeeld worden. Zo kunt u deze op uw gemak terugkijken, of nog eens rustig de informatie tot u nemen.

Ook willen wij u graag wijzen op de open les die wij organiseren. Deze open les is eigenlijk een hadith les, maar dan toegankelijk voor iedereen in plaats van alleen onze leerlingen. Het is een mooie gelegenheid om meer te leren over de islam en de hadiths in het bijzonder.

Hoe zien deze activiteiten eruit?

Bij de moskee Lansingerland El-Fath organiseren we regelmatig lezingen voor iedereen die geïnteresseerd is in de islam en op zoek is naar kennis. Twee keer per maand nodigen we sprekers uit die komen praten over verschillende onderwerpen die relevant zijn voor de gemeenschap.

Onze lezingen zijn open voor iedereen, ongeacht achtergrond, religie of overtuiging. We vinden het belangrijk om kennis te delen en zo bij te dragen aan een beter begrip van de islam en de moslimgemeenschap.

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen op de hoogte zijn van onze lezingen, publiceren we flyers en maken we gebruik van sociale media. Zo willen we ervoor zorgen dat niemand een interessante lezing hoeft te missen.

Het bijwonen van een lezing heeft ook spirituele voordelen. Volgens de islamitische leer wordt het zoeken naar kennis gezien als een verdienstelijke daad, die wordt beloond door Allah. Zoals de profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een pad volgt om kennis te vergaren, Allah zal hem daarmee een pad naar het paradijs vergemakkelijken.”

We hopen dat onze lezingen bijdragen aan een beter begrip van de islam en de moslimgemeenschap, en dat we zo bijdragen aan een meer verenigde en vreedzame samenleving. We heten iedereen van harte welkom om onze lezingen bij te wonen en samen met ons op zoek te gaan naar kennis en begrip.

Alle lezingen op een rij...