Over ons

Wij zijn een vereniging die de gemeenschap vooraan heeft staan en waarbij het belangrijk is om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Wij handelen vanuit een vertrouwde, integere en open cultuur, waarbij we geloven dat het samenleven in een gemeenschap alleen kan plaatsvinden door respect en begrip voor elkaar te hebben.

Wij hechten veel waarde aan direct contact met onze leden en bezoekers. Binnen onze vereniging zijn er meerdere leden betrokken die zich dag en nacht volledig inzetten voor de moskee. Daarom willen wij je aanmoedigen om contact met ons op te nemen als je ideeën, suggesties voor verbetering, klachten, vragen of complimenten hebt. We staan altijd open voor feedback en willen graag samenwerken om de moskee te verbeteren.

"En (gedenk) toen Wij een verbond met de Kinderen van Israël sloten, zeggende: “Aanbid niemand behalve Allah en wees plichtsgetrouw en goed voor de ouders en verwanten en de wezen en de armen die bedelen, en spreek goed tegen de mensen en verricht de gebeden en geef zakaat. Vervolgens onttrokken jullie je er aan, behalve slechts een paar van jullie, terwijl jullie je afwendden". (Vers 2:83 Soera Al-Baqarah)

Waar staan wij voor

Als moskee Al-Fath in Lansingerland staan wij voor een gemeenschap waarin respect, verbinding en vertrouwen centraal staan. Onze missie is om een veilige en vertrouwde omgeving te bieden voor alle moslims in de regio, waar zij hun geloof kunnen praktiseren en zich kunnen ontwikkelen als individu en als onderdeel van de gemeenschap.

Onze visie is om een actieve en betrokken moslimgemeenschap te zijn, die een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. Dit doen wij door het organiseren van verschillende maatschappelijke activiteiten, zoals inzamelingsacties voor goede doelen en het organiseren van buurtinitiatieven. Door onze betrokkenheid bij de gemeenschap hopen wij een brug te slaan tussen verschillende groepen en bij te dragen aan een harmonieuze samenleving.

Bij moskee Al-Fath hechten wij veel waarde aan de volgende kernwaarden:

  1. Respect: Wij behandelen iedereen met respect en waarderen de diversiteit in onze gemeenschap.

  2. Verbinding: Wij streven naar verbinding tussen mensen en geloven in het belang van samenwerking en solidariteit.

  3. Vertrouwen: Wij handelen vanuit een vertrouwde en integere cultuur, waarin openheid en eerlijkheid voorop staan.

  4. Ontwikkeling: Wij stimuleren de ontwikkeling van individuen en de gemeenschap, door het aanbieden van educatieve en culturele activiteiten.

Door ons te richten op deze kernwaarden willen wij als moskee Al-Fath een veilige en vertrouwde plek zijn voor iedereen die op zoek is naar spiritualiteit, verbinding en gemeenschap.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden en wordt benoemd door de leden van de moskee.

Deze bestuursleden dragen geheel vrijwillig de verantwoordelijkheid voor het effectief leiden van de moskee en het waarborgen van de dagelijkse gang van zaken. Het is een eer om bij te dragen aan de gemeenschap en de geestelijke groei van de moskeegangers.

Om deze doelen te bereiken, wordt het bestuur van de moskee ondersteund door verschillende commissies, elk met hun eigen specialiteit en doelstellingen. Deze commissies bestaan uit enthousiaste en toegewijde vrijwilligers die zich inzetten voor verschillende aspecten van de moskee, zoals het organiseren van activiteiten, het beheren van de financiën, het onderhouden van het gebouw en het verzorgen van de communicatie met de gemeenschap.

Samen vormen het bestuur en de commissies een hechte en betrokken gemeenschap die erop gericht is om de moskee tot een bloeiende en welvarende plek te maken, waar mensen zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen op geestelijk en sociaal vlak.

Onze bestuursleden

Abdelillah Serbout

Voorzitter

Nordine El Amiri

Secretaris

Ali Aarouss

Penningmeester

Ibrahim Miskukuh

Bestuurslid

Abdelhak Ouled Said

Penningmeester

Het bestuur van de moskee komt regelmatig bijeen om belangrijke kwesties te bespreken en de dagelijkse gang van zaken te leiden. Naast het faciliteren van de moskee, onderhoudt het bestuur ook contacten met overheidsinstanties en werkt het nauw samen met andere leden van de moskeegemeenschap. Het bestuur zorgt voor financiële stabiliteit door het monitoren van inkomsten en uitgaven en het verantwoordelijk omgaan met middelen.

De besluitvorming van Moskee Al-Fath wordt gezamenlijk genomen tijdens de bestuursvergaderingen, waarbij elk bestuurslid een gelijke positie heeft. Niemand is bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen namens de moskee.

Moskee Al-Fath organiseert minimaal eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering voor hun leden.

Onderwijscommissie

Mohamed Aarouss

Voorzitter

TELEFOON

06 - 11 41 29 52

E-MAIL

Onderwijs@moskeelansingerland.nl

Jongerencommissie

Abdelhak Ouled Said

Voorzitter

TELEFOON

06 - 11 41 29 52

E-MAIL

info@moskeelansingerland.nl

Zustercommissie

Informatie volgt nog

Voor publicatie houdt onze socials in de gaten